Wednesday, December 10, 2008

อีสานเพาะเห็ดนางฟ้าเมืองหนาวสำเร็จ

อีสานเพาะเห็ดนางฟ้าเมืองหนาวสำเร็จ: "เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน คณะอาจารย์ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 50 คน ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ ภายในสวนเห็ดรุจิรา ถนนกาฬสินธุ์-กมลาไสย บ้านโคกกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หลังจากเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้าหนาว ซึ่งเป็นเห็ดนางฟ้าสายพันธุ์ใหม่ และเห็ดหลินจือ ได้เป็นผลสำเร็จแห่งแรกในภาคอีสาน นายนิมิต รอดภัย เจ้าของสวนเห็ดรุจิรา กล่าวว่า ทำวิจัยและทดลองปรับสายพันธุ์เพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งเป็นเห็ดที่เกิดได้ดีเฉพาะพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมากว่า 5 ปี ขณะนี้สามารถเพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งมีอากาศร้อนๆ หนาวๆ ได้เป็นผลสำเร็จและมีคุณภาพเป็นแห่งแรก ตั้งชื่อว่า 'เห็ดนางฟ้าหนาว'

'เห็ดนางฟ้าหนาวแตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะมีขนาดดอกใหญ่ หนา น้ำหนักดี รสชาติดีกว่าเห็ดนางฟ้าจากที่อื่น จะส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ ราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท ขณะนี้เป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก และยังเพาะเห็ดหลินจือ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกในประเทศจีนได้เป็นผลสำเร็จอีกด้วย ปัจจุบันสวนเห็ดรุจิราเพาะปลูกเห็ดชนิดต่างๆ ได้แล้วกว่า 10 ชนิด' นายนิมิตกล่าว (กรอบบ่าย)"

No comments: